DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Lejrskole

Vi tager på lejrskole en gang om året. Indslusningen til 3. klasse tager sammen med fritidshjemspersonalet til Sejrborg. 4. – 6. klasse tager på individuelle lejrskoler. Hvert 4. år tager hele skolen på fælleslejrskole på Klinteborg.  

Lejrskolen styrker fællesskabet og giver oplevelser, som skolens dagligdag ikke kan tilbyde. Lejrskoler er et vigtigt pædagogisk element i skolens dannelse af børnene i forhold til identitet, empati og evne til at være sociale

De tre begreber: Selvhjulpenhed, sociale relationer og den frie leg er selvværdsopbyggende for børnene. De udvikler deres identitet, deres evne til at være sociale og vise empati. Det kan vi tilbyde børnene på lejrskole:

 

Selvhjulpenhed – at børnene selv lærer at pakke taske, rede seng, binde sko, smøre en rugbrødsmad, rydde ud efter at alle har spist, vaske op i fællesskab med andre. At de lærer ved at kopiere de ældre børn og være forbilleder for yngre børn mm. samtidig med at de er langt væk hjemmefra og i mange tilfælde bruger nogen energi på at savne deres forældre og at overvinde dette savn. At kunne selv er opbyggende for selvværdet. Det kan man ikke lære på samme måde på skolen.

 

Sociale relationer – på lejrskolen er forholdet mellem lærer og elev nærmere et forhold imellem et barn og en voksen. Forstået på den måde, at der er tid og mulighed for at opleve hinanden i nogle andre situationer og der er tid til at snakke med den enkelte. Dette relations arbejde kan ikke etableres på samme måde hjemme på skolen, til gengæld er der rig mulighed for at høste frugterne af det efterfølgende på skolen. Der er også rum for, at der kan opstå gode relationer børnene imellem på tværs af hjemmegrupper.

 

Fri leg – når vi er af sted i 3-4 dage uden obligatoriske aktiviteter hele tiden er der mulighed for fri leg (Selvstyret leg). Den frie leg uden voksen indblanding er ifølge psykolog Dr. Peter Gray utrolig vigtig. Her kan man ikke være passiv og legen udvikler sig hele tiden så den passer de børn, der er med i den. Børnene er nødt til at give deres mening til kende, for at præge legen i den retning de ønsker. De øver sig i at argumentere. De øver sig i og forbereder sig på livet. At lege og være nysgerrige er fundamentet for at lære noget. Eller som Dr. Peter Gray formulerer det ”The roles of play and curiosity as foundation for learning”.