DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Samarbejde med fritidshjemmet

Lilleskolens børn er garanteret plads i Fritidshjemmet Lindholm, som er et kommunalt fritidshjem for børnene i Indslusningen til og med 3. klasse. Fritidshjemmet har til huse i lilleskolens lokaler, så børnene bliver i skolens lokaler efter skoletid.

Fritidshjemmet og skolen arbejder tæt sammen. Hver hjemmegruppe har tilknyttet en fritidshjemspædagog, som deltager i undervisningen tre - fire timer om ugen samt deltager i  hjemmegruppemøderne og i skole/hjem-samtalerne med forældrene.

Samarbejdet bidrager til at skabe kontinuitet i børnenes hverdag og det giver lærere og pædagoger mulighed for at bruge hinandens faglighed til at se børnene fra forskellige perspektiver.