DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Madkundskab

Madkundskab tilgodeses i restaurant-emnet i 3. klasse. Her inddrages samtlige af hjemmegruppens timer i en periode til at skabe en restaurant i hjemmegruppelokalet. Undervisningen består i at planlægge, indkøbe, indrette samt tilberede maden og til sidst servere den i restauranten for alle skolens børn og voksne. I undervisningen indgår økonomi, hygiejne og opbevaring af fødevarer, sammensætning af en sund menu og vurdering af en æstetisk anretning. Desuden inddrages det tværkulturelle perspektiv, idet restauranten ofte har et land som tema.

 

På skolens valghold og i emneuger tilbydes ofte madkundskab. Her laves fx mad på bål, sunde snacks, supper eller grøn mad. Her tager børnene også aktivt del i planlægning, læse opskrifter, tilberedning af mad samt oprydning og opvask.