DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Rytmik og idræt

 

”Grundlaget for al indlæring er, at børnene har et godt fungerende sanseapparat. Det rytmiskmotoriske fundament er drivkraften og koordinator for bevægelsesudviklingen” (Lotte Kærså) 

 

Undervisningen handler først og fremmest om at skabe tryghed, selvtillid og glæde ved at bevæge sig, samt at bibringe børnene motivation, vaner og indsigt til at vælge sig et liv med fysisk aktivitet.

Det er desuden et mål for undervisningen, at børnene får mulighed for at opleve, at mestringen, kampen, legen og dansen har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet.

 

I de tre yngste hjemmegrupper tager vi udgangspunkt i leg, spontanitet, imitation, improvisation, samt grundbevægelser og grundrytmer. Her arbejder vi målrettet med grundmotorikken, da den er forudsætningen for senere fysiske færdigheder.

I sommerhalvåret, hvor vi er udendørs, vægter vi boldbasis og boldspil, som blandt andet styrker børnenes samarbejde, spilforståelse, kondition og koordination. Børnene skal lære at forstå betydningen af egen indsats i forhold til det fælles resultat og mål samt fairplay og at overholde enkle spilleregler.

Børnene lærer løbe- og fangelege, stafet og strategispil og vi leger gamle lege, hinker, sjipper og hopper i elastik.

Vi er i salen i vinterhalvåret og her arbejder vi med grundbevægelser, udtryk, akrobatik, sanser, drama, behændighed, dans, rytme og afspænding. Vi bruger bl.a. rammelege til at stimulere børnenes balance-, føle- og muskel/led-sans, så deres sanseopfattelse, kropsbevidsthed og balance styrkes. Børnene er medskabende og aktivt deltagende i egne og fælles rytme- og bevægelsesforløb. Med kroppen som udtryksmiddel arbejder vi med følelser, stemninger og karakterer.

Undervisningseksempel: Balance

Vi starter med at sidde i rundkreds på gulvet, hvor timens program gennemgås. Til opvarmning løber børnene rundt i salen til musik. Når musikken stopper, får de en ny måde at bevæge sig på, fx hinke eller gadedrengeløb. Herefter går børnene sammen parvis og prøver forskellige balanceøvelser med vægtoverførsel til hinanden, både siddende og stående. I næste aktivitet er børnene i rundkreds med seks-syv i hver. De holder hinanden i hænderne og bevæger sig rundt i salen til musik uden at slippe hinanden. Når musikken stopper, skal de tilsammen have forskellige antal punkter i jorden, for eksempel ti = syv fødder, to hænder og en albue, eller fem fødder, en rumpe, to knæ og en hånd og en albue. Antallet af punkter varierer når musikken stopper. Herefter får grupperne en lang elastik som er bundet sammen og de holder alle i elastikken i rundkredsen. Sammen skal de lave en fælles koreografi til et stykke klassisk musik, hvor de arbejder i flere niveauer; højt, mellem og lavt og tæt sammen og langt fra hinanden. Børnene viser “serierne” for hinanden, kommenterer på hvad der er godt, hvad der kan udbygges og de bifalder hinanden. Timen sluttes af med, at børnene parvis masserer hinandens nakke og ryg. Til sidst lægger de sig på ryggen og slapper af til blid musik og én ad gangen sendes de stille ud af salen.

I de tre ældste hjemmegrupper: cykler vi til Grøndals Multicenter, hvor undervisningen bliver mere idrætspræget. Her udvides og videreudvikles aktiviteterne og børnenes kunnen. Vi arbejder med kondition og træner tekniske færdigheder, og børnene stifter bekendtskab med forskellige sportsdiscipliner så som badminton, volley, fodbold, hockey og basket. Hvis det er muligt, lejer vi centerets udendørs baner om foråret, og om vinteren skøjter vi på Genforeningspladsen.

Undervisningseksempel: Progression i en hockeytime.

Børnene opvarmer ved at løbe enkeltvis, zig zag gennem keglebaner med stav og bold. Når enden af banen nås, skydes langskud tilbage til den næste i køen. Der fokuseres på den enkeltes bold og stavhåndtering. Flere baner gennemføres med forskellig afstand mellem keglerne. Derefter inddeles børnene i grupper, hvor de efter hvert skud roterer, så alle får mulighed for at prøve de forskellige positioner i spillet: at være målmand, skyde på mål, modtage og skyde bolden. Timen sluttes af med en hockeykamp, hvor der er fokus på fairplay samt at spilleregler overholdes.