DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Færdelslære

Hvert hjemmegruppetrin har trafikundervisning

Vi gør trafikundervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af børnene. Derigennem skal de rustes til at blive sikre og ansvarsfulde trafikanter.


I indslusningen får vi besøg af skolens færdselsbetjent.
I 1. klasse er der gå-prøve med skolens færdselsbetjent.
I 3. klasse tager børnene den lille cyklistprøve.
Skolens politikontakt cykler med 5. og 6. klasse første gang de skal til idræt i  Grøndalscentret.
Vi arbejder på at børnene senest i 6. klasse kommer op til cyklistprøven.
Skolen deltager i kampagnen ”Alle børn cykler”.