DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Net-etik på Lilleskolen

På lilleskolen er pædagogisk vejledning vigtigere end forbud eller tekniske filtre, der begrænser adgangen til bestemte sider på nettet.

Børn bruger hver dag mange forskellige medier, både hjemme, hos kammerater, i skole, Fritten og klub. Børns mediebrug er omsiggribende, sammensat og svært at regulere med forbud og filtre.

Samtidig trænger alt det, som man før kunne holde uden for hjemmets fire vægge, nu ind til os gennem TV og internetforbindelser på vores computere, fx. billeder med porno, krig og vold.

Hvis man gerne vil spille en aktiv rolle i børnenes måde at bruge medierne på må man tage udgangspunkt i, hvordan internettet og mobilen opleves i børnehøjde.

Børn på skolen skal lære kritisk brug af nettet og samtidig også behandle andre ordentligt på nettet. Dette gælder både på hjemmesider, blogs, emails, sms og sociale medier.

Lilleskolens net-etik gælder altid ved brug af:

 

1. Skolens digitale udstyr/enheder

2. Skolens internetadgang

3. Private enheder/internetadgange (fx. egen IPad, PC og mobil)i undervisning og på Fritten.

 

Forældre og medarbejdere på Lilleskolen har fælles ansvar for at lære børnene god net etik. Vi har en fortsat dialog om, hvad der er acceptabelt og uacceptabelt på netmedier.

Pornografisk, voldspræget og alment krænkende indhold er altid uacceptabelt. Skolen forbeholder sig altid ret til at fjerne etisk uforsvarligt indhold på skolens tablets eller computere.

God netetik handler om god opførsel og hensyntagen, som bygger på de normer og værdier der i øvrigt kendetegner skolen. Målet er at danne vidende, kritiske, handlende og sociale mennesker der deltager i demokratiske processer.

Alle digitale enheder er og bruges først og fremmest som lærings-værktøjer.

 

Det drejer sig i høj grad om at aktivere børns eget filter. De skal lære at vælge, og man skal fortælle dem, at de kun skal se det på nettet, de selv har lyst til at se på. De skal også huske at sige til hinanden eller en voksen, hvis de har set noget de ikke brød sig om.

Her følger 10 gode råd til, hvordan du lærer børn færdselsregler og god net-etik:

ACCEPTÉR, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. Mobilen og internettet forsvinder

ikke, så du kan lige så godt tage børnene i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom ude i trafikken.

 

TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger

mobilen. Lyt og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser. Brug for

eksempel tiden over aftensmaden eller i bilen og vær aktivt spørgende og interesseret uden at virke

spionerende.

 

ORIENTÉR dig og følg med. Besøg de sider,  børnene besøger – gerne sammen med dem – og find ud af, hvad det egentlig går ud på. Chat, send en sms, spil med – prøv selv! Vis interesse i stedet for frygt, der ofte bunder i manglende viden om de nye medier.

 

UNDGÅ forbud – sæt i stedet realistiske grænser. Hvis du selv følger med, så er det lettere at sætte

grænser, som alle kan leve med. Lav en mediepolitik for brug af mobil, internet, webcams, spil osv.

Og lav den gerne i fællesskab med børnene.

 

HUSK på, at nysgerrighed og grænsesøgning er naturlig, og at dit ansvar ikke kun går ud på at sige

NEJ, men i høj grad på at være den voksne og ansvarlige sparringspartner, når grænserne skal prøves af.

 

LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt. Læg for

eksempel mærke til forandringer i deres adfærd. Er de kede af det? Virker de bekymrede? Tag

initiativ og vis, at de kan tale med dig om det, der optager dem.

 

REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd. Det kan for eksempel være ulovlig

download af musik og film, identitetstyveri eller hacking.

 

UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det er oplagt at dele erfaringer.

 

LÆR børnene at bruge den sunde kritiske sans. At de bør være varsomme med at dele

informationer eller møde nye mennesker – på nettet, og hvis de vil mødes i virkeligheden. Nettet

indeholder desværre også ubehagelige og ulovlige ting, som de bør være på vagt overfor.

 

BRUG tekniske hjælpemidler som for eksempel software med omtanke. Filtre, der sorterer i de sider, børnene kan besøge, kan være en meget unuanceret måde at sætte grænser på, hvis de ikke

sættes rigtigt op, og målrettes den rigtige aldersgruppe. Kontakt din internetudbyder for dine muligheder og deltag aktivt i at indstille filtrene.

 

Det drejer sig i høj grad om at aktivere børns eget filter. De skal lære at vælge, og man skal fortælle dem, at de kun skal se det på nettet, de selv har lyst til at se på. De skal også huske at sige til hinanden eller en voksen, når de