DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Emneuger

Vi har emneuger to gange om året på Lilleskolen. Én i efteråret og én i foråret. I emneugerne er børnene på hold med andre børn på tværs af alder.

Den ene emneuge er altid ”By-emne”, hvor skolen forvandles til en by med butikker, restaurant, avis osv. Den anden emneuge har et fælles fagligt tema, som alle børn arbejder med på forskellig måde.

Eksempler på emneuger: Karneval, Europa, vand,  Håndværk og design: Forskønnelse af legepladsen, Klimauge, Storytelling, Afrika.

 

I emneugerne får børnene mulighed for at fordybe sig i et emne i en længere periode ad gangen og mulighed for at anskue et emne fra ud fra mange forskellige indgangsvinkler. Emneugerne kan være organiseret på forskellig måde. Det er et af formålene med emneugerne af den daglige hverdags struktur brydes op og børn og voksne kommer ud af hjemmegrupperne og arbejder sammen på nye måder. Der kan være emneuger, hvor børnene skifter værksted hver dag eller emneuger, hvor børnene bliver i det samme værksted hele ugen alt efter emnets karakter.

I emneugerne samarbejder skolen med fritidshjemmets personale, hvilket giver en god normering i de enkelte værksteder. Sommetider afsluttes emneugen med en fælles optræden for hinanden, andre gange, som i den årlige by-emneuge, kan børnene besøge hinanden i de arbejdende værksteder undervejs i forløbet. Formålet med emneugerne er, at børnene arbejder på tværs af hjemmegruppe- og alderstrin og derved får mulighed for at indgå i nye og anderledes fællesskaber. Desuden får børnene mulighed for at bruge forskellige sider af sig selv, idet flere forskellige fags discipliner ofte inddrages til at belyse emnet.

Omlagte uger

Desuden har vi to omlagte uger, hvor alle timerne varetages af hjemmegruppelæreren, således at hjemmegruppen kan fordybe sig i et emne i en hel uge.