DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Lektier

På lilleskolen får børnene ikke ret mange lektier for sammenlignet med de fleste folkeskolers praksis.

Vi mener, at børnene skal have tid til at være sammen med deres familie og venner, når de har fri  - og de skal have mulighed for at gå til fritidsinteresser uden have dårlig samvittighed over ikke at kunne nå at lave lektier. Vi mener, at det er kvaliteten af hjemmearbejdet, der er afgørende - ikke mængden. Lektier må ikke erstatte undervisning; men de kan være et meningsfuldt supplement til undervisningen, hvis de udfordrer børnene til at arbejde selvstændigt med det stof, som er blevet introduceret i undervisningen i skolen.

Vi har derfor ikke lektier i traditionel forstand, hvor børnene sidder ned og repeterer. Det strider mod vores vision om at udvikle innovative, selvstændige og kritiske børn. Vi taler i stedet om hjemmeopgaver. Dog opfordrer vi børnene til at læse hjemme dagligt.

Vores mål er, at hjemmeopgaver drives af lyst og indre motivation.

Hjemmeopgaver kan have meget forskellig karakter. Børnene har ikke daglige hjemmeopgaver, men det undersøgende skolearbejde kan generere spørgsmål, som nogle børn får til opgave at undersøge hjemme og fremlægge for os andre. De kan gå på nettet, læse bøger/blade, gå på biblioteket, museer – eller at spørge personer, som ved noget om det, de skal undersøge. Og så er der glæden ved at fremlægge ny viden for de andre børn.