DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Forpligtende fællesskab

Storeven: Når et barn starter i Indslusningen, får det en storeven, som er et af børnene fra 6. klasse. Den store ven hjælper den lille ven med at falde godt til på skolen ved at vise rundt, forklare regler og aftaler, samt holde lidt øje med den lille ven i frikvartererne. Indslusningen og 6. klasse har en del fællestimer i starten af skoleåret, så de store og små venner lærer hinanden godt at kende. Det er ikke den store vens ansvar, at indslusningsbarnet får en god og tryg skolestart. Det er de voksnes.

 

Vi siger ja til hinanden: På Lilleskolen må børnene ikke sige nej til at lege med hinanden. Man skal sige ja. Grunden er, at intet barn skal være bekymret for eller i tvivl om, om der er nogen at lege med på skolen. Man kan dog ikke komme ind og ændre en leg, der allerede er i gang. Man må indgå på de præmisser, de andre børn har sat for legen.

 

Bordgrupper: Børnene sidder i bordgrupper med 4-5 børn i hver. Man får nye pladser fire gange om året.

Bordgruppebesøg: I hver periode skal alle børn fra bordgruppen på skift hjem til hinanden på bordgruppebesøg. På den måde sikres at alle børn får legeaftaler med hinanden i forskellige grupper i løbet af skoleåret. 

 

Praktiske: Børnene skiftes bordgruppevis til at være praktiske (tørre borde af, tømme skraldespande og feje efter frokost). Her øver de sig i at samarbejde og at gøre noget for fællesskabet.

 

Fødselsdage: Vi fejrer børnenes fødselsdage på skolen. Børnene må gerne medbringe noget spiseligt at dele ud til hjemmegruppen, den dag de bliver fejret. Én af børnene køber gave til fødselsdagsbarnet fra hele hjemmegruppen.

Har man lyst til at invitere sine kammerater hjem til fødselsdag, skal hele hjemmegruppen inviteres. Det er alle eller ingen.

 

Arrangerede legeaftaler: For at støtte den sociale dynamik i hjemmegruppen kan læreren i perioder bestemme, hvem der skal lege med hvem i frikvarteret. I arrangerede legeaftaler øver børnene sig at indgå i nye og anderledes relationer og acceptere hinandens forskelligheder. Efter frikvarteret spørges ind til hver enkelt legeaftale. Hvis en legeaftale ikke lykkes, får børnene en ”ommer”, det vil sige, at de skal lege sammen igen næste gang, der er legeaftaler. Både lærer og børn i hjemmegruppen hjælper med gode ideer til, hvordan aftalen kan lykkes næste gang.