DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Historie

Historieundervisningen indgår i emneforløb hele vejen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen leder frem imod, at børnene kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden, kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder og kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

I de yngste hjemmegrupper arbejdes med en praktisk tilgang til historiske perioder; fx Stenalderen.

Jernalderen, Middelalderen, Vikingetiden. Det kan også være et forløb om børn i gamle dage, hvor børnene skriver  breve til deres bedsteforældre og spørger dem om deres barndoms og skoleliv, og historierne tegnes og sættes ind på en tidslinje. Børnene slutter forløbet af med at ’lege’ skolen i gamle dage  - en dag med morgensang, udenadslære og skammekrog.

I de ældste hjemmegrupper berøres: De store slag i historien samt hverdagslivet i Danmark under besættelsen. Der indgår ofte ekskursioner til Nationalmuseet, Frilandsmuseet eller Vikingeskibsmuseet i forbindelse med historieemneforløbene.

 

Et undervisningsforløb om stenalderen 1. og 2.hjemmegruppe.

Der laves en stenalder-boplads udenfor, hvor  børnene ud over at få faktuel viden om perioden, også får en fornemmelse af, hvordan det er at leve i stenalderen. Vi er udendørs i al slags vejr og  undervisningen er tilrettelagt så oplevelsesbaseret som muligt.

Børnene garver skind med flintesten, laver våben, går på jagt, bygger huler, syr punge, fletter bælter, laver saft, te og steger mad over bål, laver dragter, samler urter, ser film og går på besøg på Nationalmuseet. Desuden arbejdes med historier, collage, lerkrukker, amuletter, bager fladbrød, stenalderbrød og snitter pilespidser.