DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Forældre-engagement

Forældrenes deltagelse er, udover forældremøder, aktiviteter som udføres sammen med børnene. Det bidrager til oplevelsen af, at man er sammen om at passe på skolen og hinanden.

Som forældre på Den lille Skole i København er man forpligtet på nogle fælles opgaver:

Rengøring: Alle forældre gør rent på skolen to- tre gange om året. Man er to forældrepar om opgaven, som indebærer rengøring af ens barns hjemmegruppelokale samt tilstødende lokale. Sidder man i skolens bestyrelse, fritages man for rengøring.

Legeplads-dag: Én gang om året, typisk i slutningen af april, er der legeplads-dag på skolen. Her møder alle forældre og børn op og vedligeholder legepladsen efter en plan som praktisk gruppe har udarbejdet. 

Undervisning og pasning: Når skolens personale tager på personaleweekend, underviser forældrene på skolen. Man underviser i sit eget barns hjemmegruppe. Typisk er man tre-fire forældre om opgaven. Forældrene sørger også for at passe børnene i fritidshjemstiden.

Sommerfesten: Hjemmegruppevis har forældrene en særlige opgaver de skal løse i forbindelse med årets sommerfest. Det er fx 1. klasses forældre, der bestemmer temaet for festen, og Sluserens forældre der pynter og passer indgangen ved festen.

Forældre-revy: Det er 6. klasses forældres opgave at forberede og optræde med en revy ved sommerfesten.

Forældreudvalg: Derudover har forældre mulighed for at deltage i skolens bestyrelsesarbejde eller at melde sig til Praktisk gruppe, som er et forældreudvalg der i samarbejde med skolens pedel planlægger lettere vedligeholdelse af skolen. Derudover kan der opstå ad-hoc-udvalg i en afgrænset periode.