DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Evalueringsformer samt opfølgningsplan.

 

Ikke alt, der tæller, kan tælles. Og ikke alt, der kan tælles, tæller”.

Citat Albert Einstein

 

Med kun 20 børn i hjemmegruppen har læreren gode muligheder for at følge det enkelte barns udvikling. De faglige prøver og tests er derfor et supplement til den viden, som hjemmegruppelæreren allerede har om børnenes udvikling i læsning og skrivning. Skolens lærere har i mange år benyttet sig af faglige prøver og tests, som et led i arbejdet med danskundervisningen. Fra og med 1. klasse tages gruppeprøver i læsning. I de to ældste grupper tages endvidere prøver i stavning. Prøverne tages af hjemmegruppelæreren og skolens læsevejleder. Viser en prøve usikkerhed hos et barn, kan hjemmegruppelæreren i samråd med en specialundervisningslærer tage en individuel prøve. Resultaterne af de årlige skriftlige tests bruges udelukkende til internt brug, men har til formål at kortlægge den enkelte elevs faglige niveau, samt planlægge undervisningen fremover.

Meget af undervisningen foregår som tværfaglige emner, samt i emneuger. Vi har på skolen tradition for at evaluere disse forløb med eleverne efter hvert forløb. Emneuger, lejrskoler, samt specielle dage evalueres endvidere altid i lærergruppen, umiddelbart efter afviklingen. Ændringer og forslag til forbedringer noteres ned, og samles i en fysisk mappe, såvel som i en elektronisk mappe på Intra. Herved er evalueringen altid up to date, og man kan sige at opfølgningsplanen herved laves med det samme.

For at sikre at vores børn har lært hvad der normalt forventes af børn i 6. klasse, har vi løbende mundtlig kontakt med de omkringlæggende folkeskoler for at høre om der er noget de mener at vores børn mangler. Endvidere indhenter vi også viden fra forældre til elever der er gået ud af 6. klasse, for at høre hvordan det går deres børn på den nye skole.