DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Musik

Musikundervisningen på lilleskolen tager sit udspring i puls, rytme, pentatonik og dur/mol. I indskolingen ledsager vi sang med grovmotoriske instrumenter: marimbaer, lydkasser, trommer og raslere. Glæden ved at udtrykke sig musikalsk og kropsligt vægtes højt. Vi prioriterer sang, puls og rytme som en del af hverdagen allerede fra den første skoledag. Derfor er musikken en del af hjemmegruppetiden i de yngste grupper. Senere i skoleforløbet øges antallet af ugentlige musiktimer, og sammenspil på mere finmotoriske instrumenter introduceres. Vi bestræber os på at indarbejde musikken, så den bliver en naturlig del af skolens daglige liv.

Formålet med musikundervisningen på Den lille Skole i København er at stimulere børnene til at føle glæde ved at udtrykke sig musikalsk, samt bibringe dem kendskab til musik i mange genrer og stilarter fra forskellige kulturer og perioder. For at kunne udtrykke sig musikalsk, er det vigtigt også at kunne komponere og improvisere.  Det øver vi ved hjælp af nogle simple redskaber, som introduceres i undervisningen. Vi arbejder også med at digte og mime, samt lave egne tekster til allerede kendte melodier. Vi vægter evnen til at turde stå frem og synge og spille for og med hinanden.

Praksis

Musiktimerne begynder tit i en rundkreds med fælles puls og klappe/tromme-lege med improvisation og imitation. Derefter sang og/eller sammenspil.

Der er næsten altid sang, lyd og musik til teaterstykkerne. I perioder har vi ”musiklytning”, hvor vi analyserer og formulerer musikalske indtryk og udtryk.

En del af musikundervisningen i de ældste grupper er instrumental, derfor deler vi sommetider gruppen op. De børn, som ikke spiller musik, arbejder med musik på computer, hører musikhistorier, laver elementære hørelærelege med hinanden m.m., indtil hele gruppen er samlet igen. klasserne har støt voksende sangmapper. Vi reviderer og udvider løbende den fælles sangskat. 

Rytme-undervisningseksempel med 2. klasse

Børnene starter i rundkreds, hvor vi synger en sang, mens vi tramper rytmen til. Derefter tramper de mod midten og tilbage igen, imens læreren dirigerer skiftende tempi og volumen. Børnene går rundt ind imellem hinanden, imens de holder rytmen. Derefter sættes en bevægelse/dans på. Når det swinger deles de i grupper. Nogen tramper rytmen, andre danser og en tredje gruppe synger.

Bagefter inddeles gruppen i fire forskellige instrumentgrupper, som spiller rytmen på hhv. trommer, shakere, koklokker og tambouriner. Til sidst imiterer de lærerens forskellige fjerde- og ottendedels trommerytmer. Instrumenterne roterer mellem børnene, så alle prøver samtlige instrumenter. Timen afsluttes med at børnene skiftes til at finde på en trommerytme, som hele hjemmegruppen skal spille.