DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Teater

På lilleskolen prioriterer vi at spille teater hele vejen op gennem skoleforløbet. Hvert år spiller hver hjemmegruppe et teaterstykke, som vises for alle hjemmegrupperne og samt hjemmegruppens forældre.

Teaterstykkerne digtes og skrives ofte af børnene selv. Teateret kan tage udgangspunkt i aktuelle emner i tiden, noget gruppen interesserer sig for eller markere en afslutning på et emneforløb, hvor gruppen ved hjælp af deres teater formidler den nye viden, de har fået. Det kan også være et eventyr som gruppen udforsker og dramatiserer.

Gennem teaterundervisningen vækkes børnenes nysgerrighed og interesse for teater og for de æstetiske læreprocesser. Disse anvendes til at skabe billeder samt at udtrykke stemninger og give fantasier og historier udtryk i et flerdimensionelt fortællerum. Børnene bruger kroppen til at udtrykke sig med igennem dans og bevægelse. Desuden trænes børnenes sociale kompetencer og evnen til at samarbejde i et konkret forpligtende fællesskab.

 I en forestilling er man afhængig af, at andre siger deres replikker de rigtige steder og kommer ind på scenen på de rigtige tidspunkter. Det er i fællesskab, at handlingen drives videre. Børnene opnår derfor en gruppedynamik, hvor alle er afhængige af hinanden. Dette samspil fordrer stor lydhørhed og koncentration hos den enkelte og herigennem udvikles sociale kompetencer og evnen til at samarbejde. Samtidig arbejdes med dialog samt formidling - og herigennem udvikles mennesker, der senere tør stå frem foran andre. I ly af rollen kan børnene udforske andre sider af sig selv og opøve nye samspilsmuligheder.

I teaterprocessen kan danskfaglige kompetencer som historiefortælling, formidling, digtning, skrivning og en fornemmelse for en histories dramatiske opbygning også komme i spil.