DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 • Samlet elevtal pr. 01-10-2014:  128
 • Samlet elevtal pr. 26-11-2014:  129

 •  
  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet: 6
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 

 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 26-11-2014: 8
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  8
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger: 9 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale

Opgørelse over antallet af lærere:
 

 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 11-02-2016: 8
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  8
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger: 9


 •  
 •  
 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale

Opgørelse over antallet af lærere:
 

 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 11-02-2016:  17
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  ?
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  ?


 •  
 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale

Opgørelse over antallet af lærere:
 

 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 11-02-2016:  17
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  ?
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  ?


 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale