DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Grundoplysninger

Adresse

Den Lille Skole i København
Lindholmsvej 18
2700 Brønshøj


Tlf. 38601616
E-mail: [email protected]
Skoleleder: Erik Fischer
Formand for skolebestyrelsen: Martino Montanari

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 7

Antal spor på skolen: 1

Hvis skolen ikke tilbyder alle klassetrin, beskriv da hvordan skoleskift er tilrettelagt: Skolen er en et sporet skole fra Sluseren (0.kl.) til og med 6.klasse. I 6.klasse er der tilrettelagt et forløb hvor eleverne kan komme i praktik på de omkringliggende skoler, som vi har godt samarbejde med.

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere

Antal klassetrin på skolen:

Antal spor på skolen:

Hvis skolen ikke tilbyder alle klassetrin, beskriv da hvordan skoleskift er tilrettelagt: Efter 6.klasse vælger vores elever ofte en af vores lokale folkeskoler, eller en anden Fri Grundskole.

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere

Antal klassetrin på skolen:

Antal spor på skolen:

Hvis skolen ikke tilbyder alle klassetrin, beskriv da hvordan skoleskift er tilrettelagt:

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere

Tilbud efter skoletid

Har skolen SFO? På skolen er der tilknyttet et fritidshjem (selvejende institution under Københavns Komune), der efter skoletid tager sig af eleverne fra 0. til 3.kl. Pædagogerne deltager også i undervisningen.

Evt. opdelinger af SFO i forskellige afdelinger:

Evt. andre pasningstilbud udenfor skoletiden:På hjemmegruppemøder i 3.klasse, aftales det blandt forældrene, hvilken klub de vil vælge. 
 

Har skolen SFO?

Evt. opdelinger af SFO i forskellige afdelinger:

Evt. andre pasningstilbud udenfor skoletiden:
 

Virksomhedsplaner mm.

Liste over evt. materiale, der beskriver skolen og dens virke:
 
Referat af evt. brugerundersøgelser:
 
Links til relevant materiale:
 

Liste over evt. materiale, der beskriver skolen og dens virke:
 
Referat af evt. brugerundersøgelser:
 
Links til relevant materiale: