DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Pædagogik

Sådan gør vi! 

 

  • Vidende og virksomme børn. Vi bibringer børnene solid faglig viden til gavn for deres videre færd. Børn fra lilleskolen kan begå sig i samfundet, tager aktiv del i det og vil være med til at forme det.
  • Læring og kreativitet. Vores tilgang til læring er mangfoldig. Vores logo er en ugle på hovedet. Vi har kløgt og hoved med i det, vi gør, men også hånd og hjerte. Med hjertet viser vi hinanden omsorg og respekt. Med hånden udforsker og erfarer vi verden. Vi tør vende tingene på hovedet. Vi lærer børn at lære og at undre sig. Vi motiverer børnene til at udtrykke sig intellektuelt, kreativt og musisk. Teater er en hjertesag for os, og vi bruger det som et effektfuldt middel til at frembringe børnenes kreative kraft.
  • Børnedemokrati. Demokrati indgår i vores dannelsesideal. Vi underviser med demokrati, børnenes deltagelse i udvalg og plenum er skolens demokratiske hjerte.
  • Relationer i centrum. Læring foregår i relationer. Vi har det sociale i fokus i alt hvad vi gør. Vi prioriterer og arbejder målrettet med at børn og voksne trives i et godt arbejds- og læringsmiljø. 
  • Fællesskabsfølelse. Børn og voksne opbygger sammen et miljø, hvor alle føler tryghed og ansvar for fællesskabet. Vi lever efter mantraet “os-vi-sammen” frem for “jeg-mig-min”.
  • Plads til forskellighed. Børn har forskellige forudsætninger og styrker. Gennem samarbejde og medejerskab erfarer børnene, at deres forskellighed og kompetencer alle har værdi til gavn for læring og fællesskabet.
  • Glæde og energi. Glade børn lærer bedst. Vi er en energisk og entusiastisk lærergruppe, der smitter børn med lærelyst. Børn skal opleve læring som en tryg og frigørende proces - det giver energi og gåpåmod.

 

 

Hvad er hjemmegrupper?

På lilleskolen kalder vi hjemmegrupperne for hjemmegrupper og hjemmegruppelærerne for hjemmegruppelærere.

Vi har en hjemmegruppe på hvert hjemmegruppetrin; det vil sige, at børnene i en hjemmegruppe er sammen i alle årene på lilleskolen.

På de yngste hjemmegruppetrin har børnene deres hjemmegruppelærer i næsten alle timerne. Det giver børnene oplevelsen af en tryg, sammenhængende dag og giver hjemmegruppelæreren tid til at lære børnene rigtigt godt at kende og til at vide, hvordan de enkelte børn har haft det i skolen hver dag. Når der kommer flere fag til, får børnene faglærere i nogle af fagene.

Hjemmegruppestrukturen med emneundervisning og fagintegration giver mulighed for lange eksperimenterende og undersøgende undervisningsforløb med forskellige læringsstile, idet vi bedre kan undgå opsplitning af dagen i fag og enkeltlektioner med forskellige lærere.

Det giver hjemmegruppelæreren en god indsigt til at støtte de enkelte børn både fagligt og socialt.

 

En del af lilleskolens DNA er vores hjemmegruppestruktur: Det tætte nærvær og tid til fordybelse i hjemmegrupperne danner afsæt for skolens mange fælles-emner, børneudvalg og fælles arrangementer, hvor børnene er sammen på tværs af alder.