DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

UNDERVISNING

 

Lilleskolen er en skole under Friskoleloven. Det betyder, at undervisningen skal stå mål med Folkeskolens niveau.

Som skole lever vi op til Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål – se www.uvm.dk.

Vi har metodefrihed og vores undervisning bygger videre på den viden og de erfaringer, børnene har. Vi anvender ofte værkstedsundervisning, har emneuger og er på lejrskoler.

Flere af vores fagbeskrivelser lægger op til at integrere fagene i emneundervisning, hvor børnene kan arbejde selvstændigt og undersøgende med stoffet Derudover har vi lavet mål for den del af vores undervisning, som ligger udover, hvad FFM omfatter. Vi har musik og billedkunst på alle klassetrin.

Den lille Skole har en certificeret tilsynsførende, som overfor Ministeriet sikrer, at vi lever op til vores målsætninger og at vi står mål med folkeskolen. To-tre gange om året overværer vores tilsynsførende undervisningen og udarbejder en rapport om sin vurdering af skolens faglige niveau.