DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Målsætning

En skole fuld af glade børn med masser af livslyst, lærelyst, fællesskabsfølelse og gåpåmod.

Den Lille skole i København har afsæt i en demokratisk grundholdning med vægt på et forpligtende fællesskab for både børn og voksne.

På lilleskolen bliver børnene motiveret til at udtrykke deres egne holdninger, fantasi og følelser, deltage aktivt i undervisningen og forholde sig nysgerrigt og undersøgende til læring.

Lilleskolen er en skole, hvor børn og voksne møder hinanden med respekt, og hvor alle tør forsøge sig med nyt og ukendt i et fællesskab, hvor man tænker ’vi’ før ’jeg’ og hvor man tager hensyn til hinanden.

Igennem en levende undervisning tilegner børnene sig stærke faglige kompetencer. Undervisningen er ofte tilrettelagt som emneforløb med en praktisk, sanselig og undersøgende tilgang til stoffet, som giver mange indgangsvinkler til læringen. På lilleskolen vægtes teater, musik og billedkunst på lige fod med andre fag. Trygheden og fællesskabet fremmer vi ved at have et aktivt børnedemokrati, hvor alle børn deltager.

Børn har forskellige forudsætninger og styrker og igennem samarbejde og medejerskab, vil vi give børnene oplevelsen af, at alle bidrager til at løse fælles opgaver.

Vi ønsker at give børnene en social og demokratisk dannelse med livsmod og tro på, at det nytter noget at handle for at gøre verden til et bedre sted. Vi vil styrke børnenes identitet og deres evne til at drage omsorg for andre og for fællesskabet ved at børnene lærer at acceptere sig selv og hinanden og kan betragte tingene fra flere perspektiver samtidigt.

Vi arbejder på at give børnene lærelyst, personlig dømmekraft og evner til at indgå i nye og anderledes fællesskaber. Således at de kan forlade lilleskolen som hele mennesker, der kan tage aktivt del i- og forholde sig kritisk reflekterende til deres omverden.