DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

VISION - MISSION - VÆRDIER

Vision

Vores vision er at give børnene en stærk demokratisk og social dannelse, der giver dem identitet og ansvarlighed. Vi står på hovedet for, at de forlader Den Lille Skole i København som vidende og reflekterende mennesker med lærelyst, nysgerrighed og engagement livet igennem.

Mission

Sammen udfolder vi vores kreativitet og kompetencer i et trygt og inspirerende læringsmiljø, hvor alle udfordres på egne evner.

Værdier

Tryghed, forpligtende fællesskab, anvendt demokrati, traditioner.