DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN

                - En lilleskole i Brønshøj

 

Billedet på sidehoved

Den Lille Skole i København fylder 50 år

Kom og mød dine gamle klassekammerater, lærere eller kolleger.

Se invitation

Velkommen til Lilleskolen

Om skolen

Skolen blev oprettet i 1968 af en gruppe forældre, som ønskede, at deres børn skulle gå i en skole, som var præget af demokrati, samvær og livsglæde. De ønskede, at skolen skulle være et frodigt, aktuelt alternativ til datidens folkeskole med time- og fagopdeling. Dengang skabte de deres egen skole ud fra tidens tanker om det hele barn, musisk udfoldelse, spræl i gaden, plads til tidens anti-autoritære livssyn - og ikke mindst forældrenes direkte indflydelse på deres børns skolegang. 

Skolens undervisning har på mange områder ændret sig siden 1968, i takt med at samfundet ændrer sig. Skolens pædagogik og retning er ikke længere et forældreansvar; i dag står lærergruppen for den pædagogiske udvikling af skolens undervisning. Vi følger med i de pædagogiske og politiske strømninger i tiden og vurderer konstant, om de aktuelle tendenser vil udvikle undervisningen til det bedre her på vores lilleskole – og vi er ikke bange for at stoppe op og vælge til og fra ud fra lilleskolens værdier. Vi har friheden til at gå imod tidens konkurrencepædagogik og i stedet arbejde ud fra en pædagogik med fællesskab og handlemuligheder i centrum og det gør vi.

Vi er stadig et unikt alternativ til andre skoler: Vi er i dag en skole med stærk faglighed både på det musiske og det boglige. En skole som tænker kreativitet ind i alle fag, som bruger tid, energi og ressourcer på børnedemokrati og som værdsætter et godt børneliv med livsglæde og lærelyst.

Den lille Skole i København er en skole under Friskoleloven. Det indebærer, at børnene skal være på niveau med folkeskole, når de forlader os – og at vi samtidig har friheden til selv at vælge, hvilken vej børnene når dertil.

Det er den frihed, der gør, at vi kan lave en unik lilleskole med inspirerende og vedkommende undervisning.